top of page

VILKÅR OG
BETINGELSER

PRODUKTINFORMATION

Varens særlige egenskaber oplyses på https://www.jaxicloud.com/.

 

Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse info@jaxicloud.com, såfremt kunden ønsker det.

Venligst se vores officielle Persondatabeskyttelse for "privacy" oplysninger.
 

PRISER

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter typen af kontrakt, du har indgået med Jaxicloud. Dette skyldes, at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende.

 

Såfremt Jaxicloud accepterer din ordre, vil du blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen.

Alle priser er vist inkl. moms.

BESTILLINGER

Vi kan kun sjældent oplyse konkrete priser på https://www.jaxicloud.com/. Når priser optræder, er det til orientering og skal derfor ikke betragtes som et bindende tilbud.

 

Ved bestilling af varer fra Jaxicloud, binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår.

 

En bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og Jaxicloud er indgået i form af en ordrebekræftelse og/eller en underskrevet kontrakt, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

REKLAMATION

En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter og/eller services, skal ske til info@jaxicloud.com senest 48 timer efter køber modtager varen.

 

Hvis ikke, mister køber retten til at anklage sælger for manglen.

I tilfælde af en mangel, bedes du angive og på forlangende vise, hvori manglen består, på forhånd tak.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTI

https://www.jaxicloud.com/ bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links.

 

Links kontrolleres ikke af Jaxicloud. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Jaxicloud, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Jaxiclouds egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for Jaxiclouds kontrol.

 

Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber.

Jaxicloud afgiver ikke selvstændig garanti.

FORTRYDELSESRET

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, såfremt det meddeles til info@jaxicloud.com. Herefter refunderer køber det modtagne beløb.

Varer, der returneres ufrankeret eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Vedrørende returnering, bedes du benytte Post Danmark som udbyder, og ikke andre alternative distributører. Dette sikrer, at du kan spore din vare i tilfælde af at den skulle gå tabt under returforsendelsen.

 

Det anbefales at du returnerer varen i en forsvarlig emballage – sammen med fakturaen, hvor du gør det klart at du gør brug af fortrydelsesretten til at få refunderet din bestilling.

 

Vores returregler gælder alle solgte varer til private.

Disse er ikke gældende ved kontraktindgåelse med virksomheder.

Såfremt Jaxicloud modtager de returnerede varer i acceptabel stand, refunderes det modtagne beløb.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Jaxicloud forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside.

 

Du bedes derfor venligst holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

SENEST OPDATERET

23. oktober 2023 af Jaxicloud

bottom of page